EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 

OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA "k" DLA PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH 
 
(tzn np. nowe wyroby ceramiczne, okienne, drzwiowe, międzyoperacyjna kontrola wyrobu m.i. w cegielniach, 
kontrola wyrobów atestowanych oraz dane techniczne do celów projektowych) 
  
1.Cel i zakres badań 
Głównym celem badań jest określenie oporu cieplnego różnych przegród budowlanych. 
Określa się również mostki termiczne pochodzące z racji łączeń, współczynnik przewodności cieplnej "lambda" 
wyrobu, gęstość pozorną, zużycie energii potrzebne do ogrzania 1m2  przegrody zewnętrznej (wartość głównie 
do celów projektowych), badanie dachówek i badania wytrzymałościowe elementów ceramicznych. 
Powyższe parametry wyrobu mogą być użyte do celów projektowych i ekspertyz technicznych. 

2.Zakresy pomiarowe badań 
Zgodnie z wymogami badania prowadzone są w następujących zakresach pomiarowych: 
- temperatura po stronie ciepłej i pomiarowej: +20  +/- 2 st.C 
- temperatura po stronie zimnej : -10, -15, -20   +/-2 st.C 
Na życzenie mogą być stosowane inne zakresy. 
Pomiary dokonuje się po uzyskaniu stałego strumienia ciepła w danym zakresie pomiarowym. 

3.Metoda wykonania pomiarów 
Badania przeprowadza się metodą skrzynki pomiarowej a kontroluje metodą ciepłomierzową. Badania wykonuje 
się również na istniejących obiektach (w okresie zimowym). 

4.Wilgotność przegrody i jej suszenie 
Przed i po badaniach określa się wilgotność przegrody, o ile to jest konieczne. Murek wykonywany na "mokro" 
jest suszony do wilgotności, średnio, poniżej 2 % H
2O.
 
5.Czas badań cieplnych w komorze klimatyzacyjnej: 
5.1. Dla przegród budowlanych zewnętrznych o spodziewanym współczynniku przenikania ciepła 
      "k" = ok. 0.5 W/m2 st.K od 2 do 3 tygodni. 
5.2. Dla wewnętrznych przegród budowlanych czas ten wynosić może od 1 do 2 tygodni. 

6.Koszt badań 
Koszt badania kompleksowego jednej przegrody zawiera elementy przygotowania, niezbędnych materiałów 
pomocniczych, pomiarów wstępnych, pomiarów cieplnych oraz opracowania - cena tworzona jest indywidualnie
w zależności od zakresu i czasochłonności badań. 
Badania te oparte są o metodę opracowaną przeze mnie na Politechnice Krakowskiej, a na życzenie mogą być 
konsultowane przez pracownika naukowego tej Uczelni.  
 
 
EKSPERTYZY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
 
1.wytrzymałościowe (cegieł, pustaków, dachówek, kostek brukowych itp.) 
2.nasiąkliwości i przesiąkliwości 
3.paroprzepuszczalności (głównie materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym) 
4.analiza sitowa 
5.kompleksowe analizy materiałów do drogownictwa (również ścieralność)
                                                         (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna)