EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 


                                                   
      (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna) 
OCIEPLANIE BUDYNKU 
METODĄ TYPU LEKKIEGO, EKOLOGICZNĄ, OSZCZĘDNĄ 
  
OCIEPLANIE BUDYNKU powinno mieć dwie zalety: 
a. być opłacalne 
                                                                  b. nie przysparzać dodatkowych kłopotów i wydatków 
WPROWADZENIE                                                                                                                                                                                                
 
W dobie wolnego rynku ceny energii szybko rosną. Jest to bodziec, który powoduje, że nie możemy lub nie chcemy wydawać więcej
pieniędzy, a energię używać musimy. Ten fakt karze nam podjąć życiową decyzję: musimy obniżyć zużycie energii. W wypadku 
ogrzewania można to uzyskać przez kompleksowe ocieplenie budynku. Zysk na obniżce kosztu energii może być różny. Opłata za 
energię może spaść o 40 a nawet o 60 %, ale aby taki efekt uzyskać muszą być spełnione podstawowe zasady fizyki budowli, bo w 
przeciwnym razie może się okazać, że po pewnym czasie efekt będzie inny niż zamierzony. Od wieków wiadomo, że strop i ściany 
oddychają, czyli odbywa się przez nie wymiana powietrza oraz przenikanie pary wodnej. Ruch powietrza i pary wodnej przez 
tradycyjne materiały jak drzewo, cegła, pustaki ceramiczne, żużlobeton jest dość znaczny. Natomiast styropian ma duży opór cieplny 
i ruch ten jest bardzo słaby. Obecność kleju między styropianem a murem i tynk akrylowy, jeszcze dodatkowo pomalowany farbą 
akrylową likwiduje ten ruch niemal całkowicie. Szczelne okna i drzwi powodują, że pomieszczenia stają się "komorami gazowymi", 
ponieważ tlen w procesie oddychania zmienia się w dwutlenek węgla, a ten nie ma z takiego pomieszczenia odprowadzenia. 
Metodą wyjścia z tej sytuacji jest wentylacja lub klimatyzacja, którą na zachodzie Europy i w USA już średnio zamożni mają w 
mieszkaniach. Dla nas jest to jeszcze luksus. W budynkach izolowanych styropianem przyklejonym do muru już po 3 - 5 latach 
zaobserwowano, że w niektórych miejscach spod tego ocieplenia kapią krople wody. Innym na ramach okiennych występują krople 
rosy. Wykonawca ocieplenia zapomniał o normalnym zjawisku fizycznym jak "punkt rosy" i występowaniu akumulacji wilgoci w 
murze czy stropodachu. Może to spowodować zacieki, żółte plamy, a nawet pleśń na ścianach. Aby powyższej ewentualności 
zapobiec i nie narażać użytkowników ocieplenia na dodatkowy wydatek w postaci wentylacji mechanicznej firma EKOTERM 
opracowała układ wentylacji typu naturalnego bez podwyższania kosztów ocieplenia. Układ ten jest integralną częścią ocieplenia, 
powoduje, że mury budynku oddychają jak przed ociepleniem, a straty są mniejsze niż przy klejeniu styropianu bezpośrednio do 
ściany. Układ taki można stosować do ścian, stropodachu, poddasza i przyziemia (rys. 1, 2, 3,). 
 
JAK ZACZĄĆ OCIEPLANIE BUDYNKU ? 
 
Proponowany tok postępowania: 
1.Wizja lokalna, po której zostaną obliczone lub pomierzone opory cieplne budynku, to jest ścian, okien, drzwi, stropu lub                   
poddasza, obliczony zostanie opór cieplny materiału ocieplającego i podany zostanie koszt i zakres ocieplenia wg. firmy EKOTERM
2.Uzgodniony zostanie zakres ocieplenia, przyjmując, że izolacyjność całości będzie zgodna z Polską Normą, czyli współczynnik 
przenikania ciepła wynosić będzie dla ścian 0,3 do 0,5 kW / m2 K, opory cieplne, grubość i punkt rosy przedstawione zostaną na 
wykresie oporów cieplnych w funkcji grubości i temperatury. 
3.Po uzgodnieniu koncepcji częściowego lub kompleksowego ocieplenia budynku firma EKOTERM przedstawi koszt 
uzgodnionych robót do zatwierdzenia Zleceniodawcy. 
4.Po wykonaniu ocieplenia EKOTERM w swoim CERTYFIKACIE poda wszystkie dane dotyczące realizowanego obiektu, 10-cio 
letnią gwarancję powykonawczą oraz gwarancję niedostępności ocieplenia przed gryzoniami.
5.Poza umową może zostać wykonany "AUDYT" cieplny dla wystąpienia Zleceniodawcy do banku o ulgę kredytową dla realizowanego 
ocieplenia. 
6.Koszt prac realizowanych przy ocieplaniu waha się od 80,- do 120,- zł za m2  w zależności od rodzaju robót i życzeń zleceniodawcy. 
7.Wszelkie konieczne przebicia muru, wymiany okien wykonywane po ociepleniu należy zgłaszać do wykonawcy celem ponownego ich 
zabezpieczenia 
  
EKOTERM na specjalne zlecenie wykonuje pomiary cieplne i obliczenia dla określenia strat ciepła budynku przed ocieplaniem.
 Prace te wykonywane są w okresie chłodów od października do marca. 
 
ŻYCZYMY OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWYCH I KOMFORTU PRZEBYWANIA W DOMU PO JEGO OCIEPLENIU