EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 


                                                         (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna) 
Firma EkoTerm oferuje : 
  
Badanie i określenie przestrzennego kształtu  strumienia powietrza wypływającego z kratki wentylacyjnej 
Badanie takie jest celowe i konieczne dla następujących pomieszczeń: sal operacyjnych, sal i separatek przebywania 
chorych, sal konferencyjnych, auli uczelnianych, przy badaniu mikroklimatu dla celów badawczych 
i przechowywania specjalnych ustroi biologicznych lub mikrobiologicznych. 
Badania przeprowadza się na gotowym obiekcie  bądź porównawczym. 
Jest to w zasadzie badanie skutku działania kratki wentylacyjnej w badanym obiekcie klimatyzowanym lub wentylowanym. 
Między innymi tą metodą ustawiona została klimatyzacja i wentylacja sal chorych w szpitalu im.  Rydygera  w Krakowie. 
Dla realizacji w/w zamierzeń dysponujemy między innymi przyrządami do pomiaru ruchu powietrza poniżej szybkości 
ruchu konwekcji. 
Wyniki badań przedstawiamy graficznie.