EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 

                                                         (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna) 
 Izolacje hydrotechniczne 
      
D r e n a ż  dla hydroizolacji. 

Dla odcięcia wody, która występując pod fundamentem,  zalewa piwnicę bądź przyziemie i wprowadza kapilarnie 
wodę do muru, powodując jego zawilgocenie, firma oferuje : 
 1. drenaż dookoła budowli  
2. odprowadzenie wody  z miejsc nią zagrożonych 
3. drenaż z zastosowaniem naturalnego spadku, 
4. lub mechaniczny przerzut i odbiór wody z instalacją przerzutową do wskazanego miejsca. 
5. zablokowanie muru przed wpływem wilgotnej ziemi folią drenażową 
6. ujęcie i odprowadzenie wody opadowej (bez robót blacharskich dachowych) do wskazanego punktu odbioru   
   wody. 
 
Dla osuszenia przyziemia i piwnic oferujemy : 
1. wykonanie drenażu jak wyżej 
2. odcięcie kapilarnego podciągania wody: wykonanie pełnej hydro-izolacji muru oraz posadzki; 
2.1. metodą injekcji (wprowadzanie żelu pod ciśnieniem) 
2.2. metodą żelu koloidalnego (wg ruchu naturalnego wody) 
3. ułożenie termo i hydro-izolacji między dwoma murami, gdy nie ma dostępu od strony zewnętrznej