EkoTerm
Strona główna
Katalog
Kontakt 


                                                         (Powrót do góry)
                                                         (Strona główna) 
Badania wytrzymałościowe konstrukcji żel-betonowej  

Firma przeprowadza badania wytrzymałościowe metodą nieniszczącą elementów /żel-betonowych i betonowych/
w sposób poligonowy . 
Odbywa się to przy użyciu młotka Schmidta. Jego wskazaia przeliczane są wg instrukcji producenta znowelizowanej 
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.  
Metodą tą określa się wytrzymałość na ściskanie elementów konstrukcji żel-betonowej, to jest : belek, słupów, 
podciągów, stropów, ścian zbiorników i konstrukcji betonowej. 
Badania ważne tak przy obiektach nowo wznoszonych jak i mającym ulec modernizacji czy adaptacji. Konieczne 
zwłaszcza tam, gdzie można spodziewać się, że istnieje zagrożenie stabilności konstrukcji bądź też już zaczynają się 
pierwsze, nie zawsze gołym okiem  widoczne symptomy. Wyniki badań po analizie konstruktora bądź geologa mogą 
zapobiec zagrożeniom bądź katastrofom budowlanym. 
Jeżeli jest to możliwe, należy do badań dostarczyć próbki świadkowe konstrukcji budowli dla dodatkowego 
przeprowadzenia badania porównawczego na maszynie wytrzymałościowej. 
 
Metodą tą były badane przed modernizacją starsze obiekty AG-H w Krakowie, konstrukcja (przed modernizacją) 
Zespołu Bankowego w Krakowie, przy ul. Basztowej, Oczyszczalnia Ścieków w Okocimiu, Instytut Wibroakustyki AG-H, 
Bank PKO w Krakowie, budowa restauracji w Zawoji, konstrukcja hotelu przy ul. Juliusza Lea w Krakowie, basen 
technologiczny b. firmy  PREFABET: w Krakowie, konstrukcja byłej rezydencji prezydenta Mościckiego  (Zamek Górny 
i Dolny) we Wiśle oraz wiele innych. Również konstrukcje w starych i nowopowstających blokach mieszkalnych jak też 
konstrukcje i stropy domków jednorodzinnych i innych obiektów pomocniczych.
Określa też wytrzymałość tynku na ściskanie i oderwanie